piękno nawrócenia

Piękno nawrócenia

Piękno Nawrócenia Dla wielu osób, chrześcijańska doktryna nawrócenia jest daleka od bycia czymś pięknym. Twierdzą oni, że jest wymuszająca – „Nikt mnie nie będzie zmuszał do swoich przekonań!” Albo, że jest agresywna – „Kim jesteś, by mówić mi, że w to co wierzę i jak żyję jest niewłaściwe?” Jednak, prawdziwa...

Kontynuuj czytanie

nawrócenie

Nawrócenie w praktycznym życiu kościoła

Jaką praktyczną różnicę sprawia biblijne zrozumienie nawrócenia w życiu Kościoła? Kościół, który posiada biblijne zrozumienie nawrócenia powinien: Być ostrożny/uważny w przyjmowaniu nowych członków. Prosić każdego potencjalnego członka o wyjaśnienie ewangelii. Starać się dowiedzieć, czy istnieją w życiu danej osoby jakieś obszary niewyznanego grzechu. Udzielać chrztu i Wieczerzy Pańskiej z ostrożnością/rozwagą....

Kontynuuj czytanie

nawrócenie

Czym jest nawrócenie?

Czym jest nawrócenie? Nawrócenie jest zawróceniem w życiu człowieka. Jest to odwrócenie się całym sobą od grzechu ku Chrystusowi w celu zbawienia; od uwielbienia bożków do uwielbienia Jedynego Boga; od samo-usprawiedliwienia do usprawiedliwienia w Chrystusie; od autonomii do poddania się rządom Boga. Nawrócenie jest tym, co ma miejsce, gdy Bóg...

Kontynuuj czytanie