• gloszenie

  Duch Święty, modlitwa i głoszenie Słowa

  Narasta we mnie takie oto przekonanie: Ogromną potrzebą dzisiejszego kościoła jest świeże i trwałe działanie Ducha Świętego. Nie chodzi mi tylko o to, że kościół potrzebuje, by Duch Święty zstąpił, ożywił i wyposażył nas. Przekonanie to związane jest raczej z poczuciem potrzeby, by Duch ukazywał zarówno innym, jak i nam...

 • gloszenie

  Zastosowanie tekstu: Głoś do nieświadomych, wątpiących, i grzeszników

  Często słyszę pytanie: „Jak zastosowujesz tekst głosząc ekspozycyjnie?”. Za tym pytaniem może stać wiele niejasnych założeń. Człowiek, który zadaje to pytanie, może pamiętać kazania „ekspozycyjne”, które słyszał (lub może sam głosił), nieróżniące się niczym od niektórych wykładów biblijnych w seminarium – dobrze zbudowane i trafne, ale ukazujące niewiele Bożego ponaglenia...

 • gloszenie

  Podróbki głoszenia ekspozycyjnego

  Mark Dever słusznie opisał głoszenie ekspozycyjne jako „kazanie, którego głównym przesłaniem jest przesłanie głoszonego fragmentu Pisma”. Niestety ja sam słyszałem (a nawet głosiłem!) kazania, które miały być ekspozycyjne, ale nie sprostały temu zadaniu. Poniżej przedstawię 12 pułapek, które pojawiają się na drodze do głoszenia ekspozycyjnego. Pięć z nich nie czyni...

 • gloszenie

  Jak zidentyfikować główną myśl dowolnego fragmentu?

  „Jak zidentyfikować główną myśl danego fragmentu Pisma?” Jest to pytanie, które często słyszę od liderów małych grup biblijnych oraz od liderów grupy studenckiej w kościele, w którym usługuję. Nic nie sprawiłoby mi większej przyjemności niż móc im (i tobie) powiedzieć, że posiadam magiczną formułę, która przeniesie cię z treści danego fragmentu...

 • gloszenie

  Dlaczego głoszenie Słowa jest w ogóle ważne?

  W ubiegłym tygodniu spędziłem około 25 godzin na przygotowaniu kazania niedzielnego opartego na 1 Księdze Samuela 9-11. Głosząc, odczytałem cały fragment, a przez następne 40 minut wyjasniałem jego znaczenie i ukazywałem jakie wynika z niego zastosowanie. Czyli de facto było to głoszenie ekspozycyjne. A przecież nie żyję w przed-oświeceniowej Anglii ani też...

 • gloszenie

  Dlaczego głoszenie ekspozycyjne?

  Czym jest głoszenie ekspozycyjne? Głoszenie jest ekspozycyjne, gdy jego zawartość i przesłanie są dyktowane przez zawartość i przesłanie danego fragmentu Pisma – kiedy kaznodzieja mówi to, co mówi fragment, i zmierza do tego, aby jego kazanie wykonało w słuchaczach dokładnie to, czego Bóg pragnie dokonać poprzez wybrany fragment Jego Słowa. Kaznodziejo,...

 • modlitwa

  Pastorze, modlitwy o twych ludzi są ważne!

  Celem tego artykułu jest przezwyciężenie naszych obciążonych oczu poprzez prawdy Bożego Słowa zachęcające do modlitwy. Mam nadzieję, że te rozważania pobudzą twoją duszę do naśladowania apostolskiego pragnienia: “my zaś pilnować będziemy modlitwy” (Dz 6:4a).

 • usprawiedliwienie

  Doktryna przypisania wg Jana Kalwina

  Doktryna przypisania wg Jana Kalwina Jedną z zasług Reformacji jest klarowne zrozumienie, że sprawiedliwość zostaje nam przypisana. Myślimy tutaj o Janie Kalwinie, który reprezentuje ową doktrynę. Sprawiedliwość nie może pochodzić z nas samych, gdyż nawet nasze najlepsze uczynki są wciąż oszpecone przez grzech. Nasze czyny nie są w stanie pojednać...

 • gloszenie

  Jaką rolę odegrało nauczanie ekspozycyjne w Reformacji?

  Jaką rolę odegrało nauczanie ekspozycyjne w Reformacji? Niemal na pewno największą praktyczną zmianą w okresie Reformacji był wzrost nauczania ekspozycyjnego w lokalnych kościołach. NAUCZANIE PRZED REFORMACJĄ Stulecia poprzedzające Reformację charakteryzowały się tym, że nauczanie było praktyką stale tracącą na znaczeniu. Przyćmione przez msze i przedstawiane jako nieistotne przez teologię średniowiecznego...

 • gloszenie

  Głoszenie a autorytet Słowa

  Dwie grupy kaznodziejów Kaznodziejów można podzielić na dwie grupy. Na tych, którzy głosząc, polegają na autorytecie Bożego Słowa i na tych, którzy szukają autorytetu poza nim. Pierwsza grupa osób wie, że tak jak deszcz czyni ziemię urodzajną, tak też można polegać na Bożych słowach, że wypełnią cel, jakie On im...