• modlitwa

  Pastorze, modlitwy o twych ludzi są ważne!

  Celem tego artykułu jest przezwyciężenie naszych obciążonych oczu poprzez prawdy Bożego Słowa zachęcające do modlitwy. Mam nadzieję, że te rozważania pobudzą twoją duszę do naśladowania apostolskiego pragnienia: “my zaś pilnować będziemy modlitwy” (Dz 6:4a).

 • usprawiedliwienie

  Doktryna przypisania wg Jana Kalwina

  Doktryna przypisania wg Jana Kalwina Jedną z zasług Reformacji jest klarowne zrozumienie, że sprawiedliwość zostaje nam przypisana. Myślimy tutaj o Janie Kalwinie, który reprezentuje ową doktrynę. Sprawiedliwość nie może pochodzić z nas samych, gdyż nawet nasze najlepsze uczynki są wciąż oszpecone przez grzech. Nasze czyny nie są w stanie pojednać...

 • preaching

  Jaką rolę odegrało nauczanie ekspozycyjne w Reformacji?

  Jaką rolę odegrało nauczanie ekspozycyjne w Reformacji? Niemal na pewno największą praktyczną zmianą w okresie Reformacji był wzrost nauczania ekspozycyjnego w lokalnych kościołach. NAUCZANIE PRZED REFORMACJĄ Stulecia poprzedzające Reformację charakteryzowały się tym, że nauczanie było praktyką stale tracącą na znaczeniu. Przyćmione przez msze i przedstawiane jako nieistotne przez teologię średniowiecznego...

 • bible-03

  Głoszenie a autorytet Słowa

  Dwie grupy kaznodziejów Kaznodziejów można podzielić na dwie grupy. Na tych, którzy głosząc, polegają na autorytecie Bożego Słowa i na tych, którzy szukają autorytetu poza nim. Pierwsza grupa osób wie, że tak jak deszcz czyni ziemię urodzajną, tak też można polegać na Bożych słowach, że wypełnią cel, jakie On im...

 • Kolumna

  Autorytet w kościele: Reformacja a rzymski katolicyzm

  Dwa spojrzenia na autorytet w kościele: Reformacja a rzymski katolicyzm. Wyobraźmy sobie trójnożny stołek. Teraz w myślach oznaczmy sobie jedną z jego nóg jako „Pismo Święte”, drugą nogę jako „Tradycja”, a trzecią nogę jako „Magisterium” (za chwilę te nazwy zostaną wyjaśnione). Tak wygląda obraz trójdzielnej struktury autorytetu dla Kościoła rzymskokatolickiego....

 • reformacja

  Reformacja: co powinieneś o niej wiedzieć?

  Późne Średniowiecze Reformacja rozpoczęła się od Marcina Lutra, lecz na niego samego wywarły wpływ doktryny i praktyki duszpasterskie, które poprzedzały go o wieki. Powinniśmy więc rozpocząć od zrozumienia niektórych spośród głównych nurtów, jakie wywarły wpływ na Reformację Lutra. Inni przed Lutrem dostrzegali problemy w Kościele rzymskokatolickim Jan Wiklif (zm. 1384)...

 • prawda

  Inna ewangelia

  Jakie są niektóre przykłady przekazów, które ludzie błędnie uważają za ewangelię? Bóg chce dać nam powodzenie. NIetrudno dziś znaleźć osoby, które twierdzą, że dobra nowina oznacza Boży zamiar błogosławienia nam pieniędzmi i dobytkiem – jedyne, co musimy zrobić, to poprosić! Jednak ewangelia niesie przekaz o błogosławieństwie, które przede wszystkim jest...

 • grzech

  Na jaki kluczowy problem wskazuje ewangelia?

  Na jaki kluczowy problem człowieka wskazuje ewangelia? Czy w ewangelii, tj. w dobrej nowinie chodzi głównie o zaspokajanie naszych potrzeb? Spełnianie naszego pragnienia poczucia wartości? Przemianę społeczeństwa? Naukę o tym jak lepiej żyć? Pomaganie ubogim? A może o czynienie nas bogatymi i zdrowymi? Przyjęcie którejkolwiek z powyższych odpowiedzi, wskazuje na...

 • piękno nawrócenia

  Piękno nawrócenia

  Piękno Nawrócenia Dla wielu osób, chrześcijańska doktryna nawrócenia jest daleka od bycia czymś pięknym. Twierdzą oni, że jest wymuszająca – „Nikt mnie nie będzie zmuszał do swoich przekonań!” Albo, że jest agresywna – „Kim jesteś, by mówić mi, że w to co wierzę i jak żyję jest niewłaściwe?” Jednak, prawdziwa...

 • nawrócenie

  Nawrócenie w praktycznym życiu kościoła

  Jaką praktyczną różnicę sprawia biblijne zrozumienie nawrócenia w życiu Kościoła? Kościół, który posiada biblijne zrozumienie nawrócenia powinien: Być ostrożny/uważny w przyjmowaniu nowych członków. Prosić każdego potencjalnego członka o wyjaśnienie ewangelii. Starać się dowiedzieć, czy istnieją w życiu danej osoby jakieś obszary niewyznanego grzechu. Udzielać chrztu i Wieczerzy Pańskiej z ostrożnością/rozwagą....