• nawrócenie

  Czym jest nawrócenie?

  Czym jest nawrócenie? Nawrócenie jest zawróceniem w życiu człowieka. Jest to odwrócenie się całym sobą od grzechu ku Chrystusowi w celu zbawienia; od uwielbienia bożków do uwielbienia Jedynego Boga; od samo-usprawiedliwienia do usprawiedliwienia w Chrystusie; od autonomii do poddania się rządom Boga. Nawrócenie jest tym, co ma miejsce, gdy Bóg...

 • kreta-droga

  Czy wiara w Chrystusa jest jedyną drogą do zbawienia?

  Czy wiara w Chrystusa jest jedyną drogą do zbawienia? Wyzwanie kulturowe: w dzisiejszych czasach ludzie uwielbiają być inkluzywni (obejmujący i otwarci). Chcemy, by każdy miał rację. W rzeczywistości, uważamy, że jest się w błędzie jedynie wtedy, gdy uważa się, że ktoś mógłby być w błędzie. Stąd, gdy chodzi o sprawy...

 • ewangelia

  Czym jest ewangelia?

  Czym jest ewangelia? Ewangelia jest dobra nowiną o tym, co Jezus Chrystus uczynił w celu pojednania grzeszników z Bogiem. Oto jej pełny obraz: Jedyny Bóg, który jest święty, uczynił nas na swoje podobieństwo, abyśmy mogli Go znać (1 Mojż. 1:26-28). Ale zgrzeszyliśmy i odcięliśmy się od Niego (1 Mojż. 3;...