brak komentarzy

Czy wiara w Chrystusa jest jedyną drogą do zbawienia?

Czy wiara w Chrystusa jest jedyną drogą do zbawienia?

Wyzwanie kulturowe: w dzisiejszych czasach ludzie uwielbiają być inkluzywni (obejmujący i otwarci). Chcemy, by każdy miał rację. W rzeczywistości, uważamy, że jest się w błędzie jedynie wtedy, gdy uważa się, że ktoś mógłby być w błędzie. Stąd, gdy chodzi o sprawy religii, mówimy: „Wszystkie ścieżki prowadzą do Boga. Nie ma jednej właściwej drogi. Jeśli coś się sprawdza w twoim życiu, to należy w to wierzyć.” Ale czy tak mówi Biblia?

Krótka odpowiedź: w Dz. Ap. 4:12, Piotr mówi, „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”

Troszkę dłuższa odpowiedź: Wiara w Chrystusa jest jedyną drogą do zbawienia, gdyż jedynie przez wiarę w Chrystusa możemy zostać usprawiedliwieni w Bożych oczach (Gal. 2:16). Jedynie przez wiarę w Chrystusa możemy być pojednani z Bogiem (Rzym. 5:9-11). Jedynie przez wiarę w Chrystusa możemy otrzymać życie wieczne (Jn.3:16). Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem (1 Tym. 2:5).

Prawdziwie inkluzywni: podczas gdy wiele osób widzi to przesłanie, jako negatywnie ekskluzywne (zamknięte i ograniczone), to w rzeczywistości powinniśmy im wskazać na to jak radyklanie obejmująca jest ewangelia. Ewangelia z jednej strony konfrontuje wszystkich ludzi, ukazując ich jako grzeszników, jednocześnie oferując przebaczenie grzechów i życie wieczne dla każdego, kto odwróci się od grzechu i zaufa Chrystusowi. Nie ma znaczenia jak dobrym czy złym jesteś człowiekiem. Nie ma znaczenia skąd pochodzisz lub jakie są twoje religijne korzenie. Jeśli się upamiętasz z własnego grzechu i zaufasz Chrystusowi, będziesz zbawiony.