Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

 

WIERNI SŁOWU

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W BORNEM SULINOWIE

logo

Przyjdź

Zapraszamy na niedzielne nabożeństwa: każda niedziela, godz. 11:00 w MBP w Bornem Sulinowie (Ul. Szpitlana 1).

Posłuchaj

Wejdź lub subskrybuj nasz kanał YouTube, aby posłuchać kazań i wykładów Pisma Świętego.

Poznaj Nas

Zastanawiasz się kim jesteśmy? Zapoznaj się z treścią naszej stronki i poznaj odpowiedzi, na często zadawane pytania odnośnie naszego Kościoła

O NAS SŁÓW KILKA


KIM MY JESTEŚMY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim, formalnie wpisanym do Rejestru Kościołów i regulowanym Ustawą z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Działamy charytatywnie, organizujemy różnego rodzaju obozy, półkolonie i konferencje teologiczne, cotygodniowo spotykamy się na niedzielnych nabożeństwach, a w środku tygodnia rozważamy prawdy Pisma Świętego na mniej formalnych spotkaniach domowych i młodzieżowych. Naszym pragnieniem jest żyć dla chwały Bożej w każdym szczególe naszego życia - w pracy, zabawie, modlitwie, relacjach rodzinnych, przyjaźniach i w życiu kościelnym.

KOŚCIÓŁ BAPTYSTYCZNY

Jest Kościołem Chrześcijańskim. Powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako jeden z nurtów Reformacji. Na świecie skupia ponad 100 milionów osób. Baptystami było i jest wielu innych wybitnych mężów stanu, pisarzy, naukowców i przemysłowców. W Polsce Kościół Chrześcijan Baptystów działa od około 150 lat. Pierwsze wspólnoty (zbory) typowo baptystyczne powstały w początkach XVII stulecia w Holandii i Anglii. Baptyści wystąpili wtedy z tak oczywistymi dzisiaj, a tak niezwykłymi wówczas, postulatami, jak:
          ♦   rozdział Kościoła od państwa,
          ♦   wolność sumienia i wyznania dla wszystkich,
          ♦   wzajemna tolerancja religijna.
Prześladowani za swe "wywrotowe" poglądy, emigrowali do Ameryki, gdzie założyli pierwsze państwo oparte na powyższych zasadach - Rhode Island. Położyli w ten sposób podwaliny dla powstania Stanów Zjednoczonych. Swymi ideami wywarli wielki wpływ na uchwalenie konstytucji tego kraju - pierwszego tego typu dokumentu na świecie. Również w dzisiejszych czasach są baptyści czynnie zaangażowani w duchową i moralną odnowę naszego świata.

BARDZIEJ ZNANI BAPTYŚCI 

John Bunyan - XVII- wieczny klasyk literatury angielskiej; Charles Spurgeon - uważany za jednego z największych kaznodziejów w historii Anglii; Billy Graham - najbardziej popularny i ceniony ewangelista międzynarodowy XX wieku; Martin Luther King - działacz na rzecz obrony praw człowieka, laureat pokojowej nagrody Nobla; J. D. Rockefeller - przemysłowiec i filantrop; Hary Truman - były prezydent Stanów Zjednoczonych; Jimmy Carter - były prezydent Stanów Zjednoczonych, aktualnie działający na rzecz światowego pokoju; Josh McDowell - uznany autorytet na polu apologetyki biblijnej, wykładowca i ewangelista, autor ponad 40-tu książek;

SKĄD NAZWA 'BAPTYŚCI'

"Baptyści" (z j. greckiego "chrzciciele") to nazwa, która była im nadawana, ponieważ kwestionowali sensowność chrztu niemowląt. Uważali, że jako sprzeczny z nauką i praktyką Nowego Testamentu jest bezwartościowy, a nawet szkodliwy, bo sugeruje, że można być chrześcijaninem w sposób bierny - niejako "z urodzenia". Takiemu podejściu przeciwstawiali konieczność podjęcia przez każdego człowieka osobistej decyzji naśladowania Chrystusa, po której dopiero może nastąpić świadome przyjęcie chrztu wiary połączone z aktywnym włączeniem się w życie Kościoła. Wbrew pozorom takie postawienie sprawy nie spowodowało zawężenia oddziaływania Kościoła Baptystów jedynie na moralne i intelektualne elity. Bóg w swej łasce porusza różnych ludzi, toteż w ciągu swej prawie 400-letniej historii byli baptyści częścią wielu przebudzeń duchowych dosięgających swym zasięgiem wszystkich szczebli drabiny społecznej. W ich wyniku stali się w skali światowej jednym z głównych wyznań protestanckich.

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W POLSCE

Prowadzi swą działalność od prawie 150-ciu lat. Szczególny jej rozkwit przypada na lata międzywojenne, gdy na kresach wschodnich pod wpływem czytania Biblii rozpaliło się przebudzenie, w wyniku którego kilkadziesiąt tysięcy osób doświadczyło osobistego poznania Pana Jezusa Chrystusa. Rozwinęła się działalność wydawnicza: wydawano czasopisma w pięciu funkcjonujących wówczas w Polsce językach; oraz społeczna - Kościół utrzymywał sierociniec, dom starców, dom diakonis (sióstr miłosierdzia) i nowoczesny szpital. W czasie ostatniej wojny Kościół nasz został więcej niż zdziesiątkowany, zamarły całe, żywe uprzednio rejony. Choć jesteśmy nieliczni, nie ustajemy w modlitwach za nasz kraj - jego pomyślność i duchowe odrodzenie. Staramy się żyć pod przewodnictwem Słowa Bożego, gdyż doświadczyliśmy jego mocy w naszym własnym życiu i chcemy zachęcić innych, by z wiarą zwrócili się ku niemu. Organizujemy ewangelizacje i różnego typu kursy biblijne, zawsze jesteśmy gotowi służyć duchową pomocą wszystkim szukającym Boga.

W CO WIERZYMY

Podstawowe zasady naszej wiary: Wierzymy, że Pismo Święte jest skierowanym do nas Słowem Bożym, najwyższym autorytetem dla naszej wiary i życia. Wierzymy, że istnieje tylko jeden odwiecznie żyjący, troisty w swej naturze Bóg, który jest Duchem; Ojciec, Syn i Duch Święty. Wierzymy, że Jezus Chrystus przez swą Śmierć i zmartwychwstanie przezwyciężył przekleństwo grzechu i Śmierci ciążące nad światem. Wierzymy, że Kościół posłany jest na ten świat, aby proklamować Chrystusa jako jedynego Pośrednika i Zbawiciela. Wierzymy, że tylko ten, kto upamięta się i odwróci od grzechu, a zwróci wiarą do Jezusa Chrystusa, otrzyma przebaczenie i życie wieczne. Wierzymy, że Jezus Chrystus powróci wkrótce jako Król Królów i Pan Panów, by sądzić żywych i umarłych. Zapraszamy do zapoznania się także z bardziej obszerną wersją naszego Wyznania Wiary.

Na podstawie opracowania Adama Gutsche

SOLA FIDE (ZBAWIENIE TYLKO PRZEZ WIARĘ)


 

SOLUS CHRISTUS (ZBAWIENIE TYLKO W CHRYSTUSIE)


 

POZNAJ NASZYCH LIDERÓWTomasz Krążek

Studiował teologię w szkole Biblijnej w Szwecji, w Seminarium Kościoła Ewangelicznego w Bydgoszczy, a także w EBTC w Berlinie na kierunku magister nauk Nowego Testamentu, oraz w The Master's Seminary w Los Angeles na kierunku magistra teologii. Od roku 2004 założyciel i pastor wspólnoty w Bornem Sulinowie. Poza miłością do Boga i Bożego Słowa pasjonuje się także koszykówką, wędkarstwem i fotografią.

 

Piotr Łoza

Kochający mąż i ojciec dwójki dzieci, a przede wszystkim wierny uczeń Jezusa Chrystusa. Pochodzi z południowo-wschodniej Polski. Doświadczony w służbie misjonarskiej i duszpasterskiej. Mieszkał i służył Bogu już w wielu miejscach Polski, od Chełma poczynając, przez Szczecinek, Koszalin, po Borne Sulinowo. Na co dzień miłośnik fotografii i doświadczony nauczyciel języka angielskiego.

SOLA SCRIPTURA (TYLKO W OPARCIU O PISMO)


 

WYBRANE KAZANIA


SOLA GRATIA (TYLKO Z ŁASKI)


 

DZIĘKUJEMY, ŻE ODWIEDZIŁEŚ NASZĄ STRONĘ


Kontakt korespondencyjny:

  •  Ul. Chopina 3b9, 78-449 Borne Sulinowo
  • +48 606 183 254
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Wesprzyj Nas

Możesz łatwo przekazać darowiznę w dowolnej kwocie, za pośrednictwem systemu PayPal lub karty płatniczej, klikając w poniższy przycisk.

Spotkania

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie, przy ul. Szpitalnej 1, w sali wystawowej. 

 

SOLI DEO GLORIA (WYŁĄCZNIE DLA BOŻEJ CHWAŁY)