Wyznajemy poniższe wartości biblijne i to one kształtują naszą działalność:


Autorytet Pisma Świętego

Nieomylne i wystarczalne Słowo Boże jest naszym najwyższym autorytetem. Tak więc, poddajemy się Bożemu Słowu we wszystkich sferach życia i służby (2 Tym. 3:16).


Authority of Scripture


Authority of Scripture

Centralność Lokalnego Kościoła

Kościół jest filarem i podwaliną prawdy (1 Tym. 3:15), a także tworem, który Chrystus obiecał zbudować (Mat. 16:18). Tak więc, nasza działalność skupia się szczególnie na wyposażaniu Jego kościoła.


Prymat Ewangelii

Jedynie ewangelia Jezusa Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego kto wierzy (Rzym. 1:16). Tak więc, właściwe, klarowne i dokładne zwiastowanie owej prawdziwej ewangelii jest kwestią fundamentalną naszej działalności.


Authority of Scripture


Authority of Scripture

Prawość Życia

Z powagą traktujemy wysoki standard świętości i prawości, jaki Bóg stawia wobec kościoła i jego przywódców (1 Pt. 1:14-16; 1 Tym. 3). Tak więc, dbamy o czystość nie tylko nauki, ale także życia.


Polecamy

9marks logo

9Marks

9Marks jest partnerem służby Wierni Słowu, i istnieje, aby wyposażać przywódców kościołów w biblijne zrozumienie oraz praktyczne narzędzia, po to, by poprzez zdrowe kościoły, odzwierciedlać chwałę Bożą wobec narodów. Dyrektorem...

The Master’s Seminary

Seminarium John’a MacArthur’a udostępnia za darmo bardzo wiele materiałów z wykładów seminaryjnych w formie video na stronie http://www.theologicalresources.org/