Krzyż jest sercem i fundamentem chrześcijańskiej prawdy. Zabierz krzyż, a Biblia stanie się księgą jedynie mroku i beznadziei dla człowieka. Czym więc jest krzyż Chrystusa? Przecież nie chodzi tylko o to, że Chrystus umarł? Wszyscy umierają. Nie chodzi nawet o to, że umarł na krzyżu? Wielu umarło w ten sposób. Nie chodzi nawet o to, […]

Continue reading

List do Efezjan 2:11-22 List do Efezjan 2:11-22 to jeden z najważniejszych fragmentów eklezjastycznych Pisma Świętego. Dzięki pierwszej części kazania z tych wersetów, lepiej zrozumiemy kontekst kontaktów między poganami a Żydami i dostrzeżemy jak łaska Chrystusa wznosi się ponad wrogość i uprzedzenia. Tomek Krążek będzie odkrywał przed nami jak to możliwe, że „nieobrzezańcy” z obrzezanymi, […]

Continue reading

List do Efezjan 2:1-10 Czego pragniemy jako upadli ludzie i czy właśnie tego potrzebujemy? Kogo można nazwać osobą zniewoloną? Za co w dziele zbawienia odpowiada człowiek, a za co Bóg? Pastor Tomasz Krążek na podstawie Listu do Efezjan 2:1-3, przedstawia stan w jakim się znajdujemy, a w kolejnych wersetach skupia się nie na nas, ale […]

Continue reading

List do Efezjan 1:15-23 Co modlitwa z Efezjan 1:15-23 ma wspólnego z tym za co Paweł uwielbia Boga w 1:3-14? Co to znaczy, że Boga już znamy, a jednak wciąż Go poznajemy? Na co powinny być otwarte oczy naszych serc? Co znaczą: nadzieja Bożego powołania, bogactwo chwały Bożego dziedzictwa, oraz nadzwyczajna wielkość Bożej mocy? Zapraszamy […]

Continue reading

List do Efezjan 1:13-14 Jaka jest jedna z ról Ducha Św. w życiu wierzących? Jak ta rola różni się pomiędzy Starym and Nowym Testamentem? Czy Ducha można stracić? Co oznacza, że chrześcijanin jest zapieczętowany Duchem Świętym? We wcześniejszych wersetach odkrywaliśmy, że Ojciec wybiera, Syn realizuje zbawienie poprzez dzieło odkupienia, a we fragmencie z Listu do […]

Continue reading

List do Efezjan 1:4-6 Od wersetu 4, Paweł zaczyna wymieniać co zawiera pełnia duchowego błogosławieństwa, którą posiadają ci, którzy są w Chrystusie. Pierwszą prawdą na której Paweł się skupia, i która pobudza jego serce do uwielbienia Boga, jest doktryna wybrania przez Ojca. Paweł pisze o tym jak wierzący zostali wybrani dla Boga, wybrani bezwarunkowo, i […]

Continue reading

List do Efezjan 1,1-2 W tym kazaniu z listu do Efezjan, skupiając się na dwóch pierwszych wersetach, Tomasz Krążek omawia krótko tło listu, oraz życie apostoła Pawła i wierzących w Efezie, jako świadectwa niezwykłej Bożej łaski. Wskazuje także na znaczenie i wyjątkowość Pawłowego pozdrowienia łaski i pokoju.

Continue reading