List do Efezjan 2:11-22 — Od Wrogości do Jedności cz.1

List do Efezjan 2:11-22

List do Efezjan 2:11-22 to jeden z najważniejszych fragmentów eklezjastycznych Pisma Świętego. Dzięki pierwszej części kazania z tych wersetów, lepiej zrozumiemy kontekst kontaktów między poganami a Żydami i dostrzeżemy jak łaska Chrystusa wznosi się ponad wrogość i uprzedzenia. Tomek Krążek będzie odkrywał przed nami jak to możliwe, że „nieobrzezańcy” z obrzezanymi, ufając Ewangelii, mogą iść ramię w ramię. Zachęcamy do wysłuchania kolejnego kazania o Kościele bogatym w Chrystusie.