List do Efezjan 1:1-2 — Cudowna Boża Łaska

List do Efezjan 1,1-2

W tym kazaniu z listu do Efezjan, skupiając się na dwóch pierwszych wersetach, Tomasz Krążek omawia krótko tło listu, oraz życie apostoła Pawła i wierzących w Efezie, jako świadectwa niezwykłej Bożej łaski. Wskazuje także na znaczenie i wyjątkowość Pawłowego pozdrowienia łaski i pokoju.