List do Efezjan z lotu ptaka — Kościół Bogaty w Chrystusie

List do Efezjan z lotu ptaka

W tym kazaniu, Tomasz Krążek omawia przesłanie listu do Efezjan jako całości, z lotu ptaka. Przedstawia podział listu, jego strukturę oraz jego kluczowe tematy. Pierwsza część listu (rozdziały 1-3) to Ewangelia Wyjaśniona, podczas gdy druga część listu (rozdziały 4-6) to Ewangelia Zastosowana.