List do Efezjan 1:3-14 — Niebiańsko Ubłogosławieni

List do Efezjan 1:3-14

W tym kazaniu z listu do Efezjan, Tomasz Krążek omawia ten niezwykły fragment, który w j. greckim stanowi jedno zdanie, przepełnione wybuchami uwielbienia Trójjedynego Boga za Jego akt zbawienia.