List do Efezjan 1:4-6 — Wybrani przez Ojca

List do Efezjan 1:4-6

Od wersetu 4, Paweł zaczyna wymieniać co zawiera pełnia duchowego błogosławieństwa, którą posiadają ci, którzy są w Chrystusie. Pierwszą prawdą na której Paweł się skupia, i która pobudza jego serce do uwielbienia Boga, jest doktryna wybrania przez Ojca. Paweł pisze o tym jak wierzący zostali wybrani dla Boga, wybrani bezwarunkowo, i wybrani w Chrystusie.