List do Efezjan 1:13-14 — Zapieczętowani Duchem

List do Efezjan 1:13-14

Jaka jest jedna z ról Ducha Św. w życiu wierzących? Jak ta rola różni się pomiędzy Starym and Nowym Testamentem? Czy Ducha można stracić? Co oznacza, że chrześcijanin jest zapieczętowany Duchem Świętym?

We wcześniejszych wersetach odkrywaliśmy, że Ojciec wybiera, Syn realizuje zbawienie poprzez dzieło odkupienia, a we fragmencie z Listu do Efezjan 1:13 -14 widzimy pieczęć Ducha, która jest gwarancją zbawienia. Tomasz Krążek dzieli się w kazaniu trzema prawdami na temat pieczęci Ducha Świętego, dzięki którym jeszcze lepiej dostrzeżemy niezwykłość aktu zbawienia.