List do Efezjan 1:15-23 — Modlitwa o Poznanie

List do Efezjan 1:15-23

Co modlitwa z Efezjan 1:15-23 ma wspólnego z tym za co Paweł uwielbia Boga w 1:3-14? Co to znaczy, że Boga już znamy, a jednak wciąż Go poznajemy? Na co powinny być otwarte oczy naszych serc? Co znaczą: nadzieja Bożego powołania, bogactwo chwały Bożego dziedzictwa, oraz nadzwyczajna wielkość Bożej mocy? Zapraszamy do wysłuchania kazania.