List do Efezjan 2:1-10 — Największa Manifestacja Mocy Bożej

List do Efezjan 2:1-10

Czego pragniemy jako upadli ludzie i czy właśnie tego potrzebujemy? Kogo można nazwać osobą zniewoloną? Za co w dziele zbawienia odpowiada człowiek, a za co Bóg?

Pastor Tomasz Krążek na podstawie Listu do Efezjan 2:1-3, przedstawia stan w jakim się znajdujemy, a w kolejnych wersetach skupia się nie na nas, ale na największej manifestacji Bożej mocy. Chcąc więc zrozumieć przez co Stwórca objawia swoją moc, wysłuchajmy kolejnego kazania z serii „Kościół bogaty w Chrystusie”.