9Marks

9Marks

jest partnerem służby Wierni Słowu, i istnieje, aby wyposażać przywódców kościołów w biblijne zrozumienie oraz praktyczne narzędzia, po to, by poprzez zdrowe kościoły, odzwierciedlać chwałę Bożą wobec narodów. Dyrektorem 9marks jest Mark Dever. 9Marks, realizując owy cel, promuje 9 następujących cech zdrowia kościoła:

(1) Głoszenie Ekspozycyjne; (2) Teologia Biblijna; (3) Ewangelia; (4) Autentyczne Nawrócenie; (5) Ewangelizacja; (6) Członkostwo; (7) Dyscyplina; (8) Uczniostwo; (9) Przywództwo.

Książki 9marks w języku polskim, do nabycia przez Fundację Ewangeliczną.