Grace to You

Grace to You

jest służbą założoną przez John MacArthur w 1969 roku, i swoim zasięgiem obejmuje wiele języków świata. Główną działalnością Grace to You jest publikacja oraz rozpowszechnianie literatury oraz nauczania Dr. John’a MacArthur.