SPOSÓB WSPARCIA 

Wsparcie i szczodrość darczyńców, którzy podzielają wartości i wizję naszej służby, jest tym co sprawia, że "Wierni Słowu" może wydawać kolejne publikacje, a także organizować konferencje i wydarzenia. Jeśli chciałbyś wesprzeć działalność naszej służby, ofiary można przesyłać na konto:

Kościół Chrześcijan Baptystów w Bornem Sulinowie
Nr rachunku: 17 1090 1711 0000 0001 1686 6730
Tytuł wpłaty: Wierni Słowu, wysyłka

Za wszelkie wsparcie, ogromnie dziękujemy.

support