Home / Blog / Czym jest głoszenie ekspozycyjne?

description

Czym jest głoszenie ekspozycyjne?

01.09.2023

Czym jest głoszenie ekspozycyjne? Głoszenie jest ekspozycyjne, gdy jego zawartość i przesłanie są dyktowane przez zawartość i przesłanie danego fragmentu Pisma.

Czym jest głoszenie ekspozycyjne? Głoszenie jest ekspozycyjne, gdy jego zawartość i przesłanie są dyktowane przez zawartość i przesłanie danego fragmentu Pisma – kiedy kaznodzieja mówi to, co mówi fragment, i zmierza do tego, aby jego kazanie wykonało w słuchaczach dokładnie to, czego Bóg pragnie dokonać poprzez wybrany fragment Jego Słowa.

Kaznodziejo, wyobraź sobie Boga siedzącego pośród zgromadzenia, podczas gdy ty głosisz. Jaki będzie wyraz Jego twarzy? Czy powie: “To w ogóle nie jest to, co było moim zamysłem w tym fragmencie.” Czy może: “Tak, o to mi właśnie chodziło.”

Biblijne podstawy głoszenia ekspozycyjnego zaczynają się od związku między darem, jaki wstępujący do nieba Chrystus pozostawił kościołowi pod postacią pastorów–nauczycieli (Ef.4:11), a biblijnym nakazem by pastorzy-nauczyciele “głosili Słowo” (2 Tym.4:2). Ci, którzy głoszą, powinni głosić Biblię.

Prawdopodobnie najlepszym miejscem, aby wykazać zasadność powiązania głoszenia z głoszeniem Słowa są Dzieje Apostolskie.

W księdze tej, to właśnie “Słowo Boże” jest regularnie stosowanym zwrotem służącym podsumowaniu treści apostolskiego głoszenia. Na ten przykład, w Dziejach 6:2, apostołowie mówią: „Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże” (zob. też Dz. Ap. 12:24; 13:5, 46; 17:13; 18:11.). Ta sama myśl często pojawia się jako “Słowo Pańskie” (8:25; 13:44; 15:35-36; et al.) i nierzadko jest skracane do po prostu “Słowa” (por. 4:29; 8:4; 11:19). W Dziejach Apostolskich występuje jasne i spójne powiązanie głoszenia apostolskiego z wyrażeniem “Słowo Boże”.

Podczas, gdy esencją apostolskiego głoszenia była dobra nowina o pojednaniu się z Bogiem przez Chrystusa, to jej treść była przekazywana i wyjaśniana prawie niezmiennie poprzez ekspozycję Starego Testamentu. Tak więc, głoszenie w czasach Nowego Testamentu oznaczało głoszenie “Słowa Bożego”, przy czym podstawowym elementem takiego głoszenia była ekspozycja Starego Testamentu. To z kolei prowadzi do wniosku, że Pisma Starego Testamentu muszą być zawarte w naszej koncepcji “Słowa”, które należy głosić; wniosku potwierdzonego zarówno przez pośrednie (np. 2 Tym. 3:16; Rzym. 3:2) jak i bezpośrednie (np. Rzym 15:4) tezy Nowego Testamentu.

To “Słowo” zatem jest słowem o Jezusie, jako oczekiwanym w Starym Testamencie, a obecnie wyjaśnione w apostolskim głoszeniu. To „Słowo” jest“wypowiadanie ”(Dz. Ap. 4:29 NBG), “głoszone” (Dz. Ap. 13:5), oraz “przyjmowane” (Dz. Ap. 17:11) jako “Słowo Boże”. Takie samo oznaczenie jest zachowane w listach Pawła. Bez wahania Apostoł nazywa swoje przesłanie “Słowem Bożym” (2 Kor. 2:17; 4:2; 1 Tes. 2:13), lub po prostu “Słowem” (Gal. 6:6 NBG).

Nawet w kontekście nakazu Pawła dla Tymoteusza, by “głosił Słowo”, występuje potwierdzenie utożsamiania głoszenia zawsze z głoszeniem Słowa Bożego. Tymoteusz od razu wiedział, jakie “Słowo” miał na myśli Paweł. Jak wskazuje kontekst listu do Tymoteusza, z pewnością zawierały się w „Słowie” zarówno “święte Pisma” jak i apostolskie przesłanie – “w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył…” (2 Tym. 3:10-17).

Wniosek jaki należy wysunąć jest taki, że “Słowo”, które mamy głosić jest zbiorem prawdy objawionej w Pismach Starego Testamentu oraz nauki apostolskiej na temat osoby Chrystusa – tj. Nowego Testamentu. Zatem określenie naszych Biblii mianem “Słowa” jest właściwe. Osoby powołane na pastorów-nauczycieli tego właśnie muszą nauczać.Naszym zadaniem jest głoszenie “Słowa”, które wypowiedział Bóg, zawarł je w Pismach, i powierzył nam. Od tego Słowa zależy duchowe życie ludu Bożego (V Mojż. 8:3). Dlatego właśnie młodemu pastorowi nakazane jest “pilnowanie czytania, napominania, nauki” (1 Tym. 4:13). Jeśli ten nakaz ma jakiekolwiek odniesienie do nas – a ma – to treść naszego głoszenia musi w pełni wynikać z Biblii.

Jak to wygląda w praktyce? Mianowicie tak, że w procesie przygotowywania kazania obieramy określony fragment Bożego Słowa i uważnie go studiujemy, tak, aby “wyłożyć należycie słowo prawdy” (2 Tym. 2:15). Zza kazalnicy natomiast wygląda to tak jak w Nehemiasza 8:8: “i czytali z księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak że zrozumiano to, co było czytane”. Właśnie takie głoszenie jest zamierzonym przez Pana narzędziem, popartym obietnicą do osiągania jednego z Jego największych celów – zgromadzenia, budowania i kształtowania ludu Bożego.

Autor:

Mike Billmore

Blog

description

Wierni Słowu

Konferencja Wielbiąc Ojca

2.06.2024

Zapraszamy serdecznie do udziału w biblijnej konferencji Wierni Słowu, która odbędzie się w sobotę 6 lipca 2024.

Czytaj

książka
description

Brad Wheeler

Dlaczego głoszenie Słowa Bożego jest tak ważne?

1.08.2023

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy pasterze, nauczyciele poświęcają dziesiątki godzin na przygotowanie kazania, które trwa zaledwie kilkadziesiąt minut? Dlaczego nauczanie Słowa Bożego jest fundamentalnie ważne w życiu Kościoła?

Czytaj

książka
description

Mark Dever

Głoś do nieświadomych, wątpiących, i grzeszników

1.10.2023

Często słyszę pytanie: „Jak zastosowujesz tekst głosząc ekspozycyjnie?”. Za tym pytaniem może stać wiele niejasnych założeń

Czytaj

książka
description

Mike Billmore

Czym jest głoszenie ekspozycyjne?

1.09.2023

Czym jest głoszenie ekspozycyjne? Głoszenie jest ekspozycyjne, gdy jego zawartość i przesłanie są dyktowane przez zawartość i przesłanie danego fragmentu Pisma.

Czytaj

książka

Wierni Słowu

Czym jest Ewangelia?

30.06.2023

Słowo to zwykle kojarzy się z nazwą każdej z czterech pierwszych ksiąg Nowego Testamentu (tj. Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza i Ewangelia Jana). Jednak jego dosłowne znaczenie czyli dobra nowina.

Czytaj

książka

Zapisz się do newslettera

Koperta

*Klikając zapisz się, zgadzasz się na politykę prywatności Wierni Słowu

Frequently Asked Questions

Strzałka
Strzałka
Strzałka
Strzałka
Strzałka

Napisz do nas

Jeżeli nurtują Cię jakiekolwiek pytania, nie wahaj się do nas napisać lub zadzwonić. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na nie w możliwie najkrótszym czasie.