Home / Blog / Czym jest Ewangelia?

Czym jest Ewangelia?

30.06.2023

Słowo to zwykle kojarzy się z nazwą każdej z czterech pierwszych ksiąg Nowego Testamentu (tj. Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza i Ewangelia Jana). Jednak jego dosłowne znaczenie czyli dobra nowina.

Słowo to zwykle kojarzy się z nazwą każdej z czterech pierwszych ksiąg Nowego Testamentu (tj. Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza i Ewangelia Jana). Jednak jego dosłowne znaczenie czyli dobra nowina, sięga znacznie dalej i dotyczy najważniejszej sprawy w życiu każdego człowieka, tzn. jego zbawienia. Zbawienia, czyli uratowania od wiecznej kary za grzechy, które jako posiadacz grzesznej natury każdy człowiek popełnia (patrz 1. List Jana 1:9).

Od czasu, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli po raz pierwszy, każdy człowiek rodzi się z grzeszną naturą i jest oddalony od Boga. Zamiast oddawać cześć i służyć Bogu prawdziwemu, człowiek pogrąża się w ciemności, oddaje cześć stworzeniu i doświadcza bolesnych konsekwencji odwrócenia się od prawdy (List do Rzymian 1:18-32), gromadząc na sobie gniew nadchodzącego sądu Boga. Martwy w swoich grzechach i upadkach (Efezjan 2:1), nie chce i nie jest w stanie sam z siebie pojednać się z Bogiem i jego położenie jest tragiczne...

Bóg jest święty i sprawiedliwy więc "na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie" (Księga Nahuma 1:3). Jednak Bóg jest także miłością i "tak umiłował świat, że dał jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne" (Ewangelia Jana 3:16). Śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Boga-człowieka, który przyjął na siebie karę za grzechy wszystkich, którzy w Niego wierzą i ze skruchą przychodzą do Niego po przebaczenie, stwarza możliwość pojednania się grzesznego człowieka ze Świętym Bogiem. To jest więc ewangelia czyli dobra nowina: grzesznik, który w poczuciu skruchy z powodu swojego grzechu przeciwko Bogu, przychodzi w wierze do Chrystusa, którego nie może widzieć i prosi o przebaczenie, uzyskuje je, a Biblia nazywa to nowym narodzeniem (Ewangelia Jana 3:3) lub zbawieniem.

W Liście do Rzymian 10:9 Apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego pisze: "Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz". Pismo Święte mówi, że zbawienie nie jest nagrodą za dobre uczynki, ale jest aktem łaski Bożej i Jego miłosierdzia wobec skruszonego grzesznika (List do Efezjan 2:8 i 9; List do Tytusa 3:5). Mówi ono też, że w następstwie takiego "wyznania", a ściślej w wyniku zbawczego działania Ducha Świętego, człowiek staje się nowym stworzeniem (2. List do Koryntian 5:17), który może być pewny swojego zbawienia (1. List Jana 5:13), a jego nowe życie w Chrystusie i uczynki, które są rezultatem jego przemiany, są też dowodem na to, że jego skrucha była autentyczna, a wiara realna.

Czy możesz dziś o sobie powiedzieć, że "wyznałeś ustami, że Jezus jest Panem" i że "uwierzyłeś w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych"? Czy narodziłeś się na nowo, jesteś nowym stworzeniem i odwróciłeś od grzechu, aby służyć Chrystusowi? Nie czekaj ani chwili dłużej: "Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali" (Dzieje Apostolskie 17:30). "Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! (Księga Izajasza 55:6).

Autor:

Wierni słowu

Blog

description

Wierni Słowu

Konferencja Wielbiąc Ojca

2.06.2024

Zapraszamy serdecznie do udziału w biblijnej konferencji Wierni Słowu, która odbędzie się w sobotę 6 lipca 2024.

Czytaj

książka
description

Brad Wheeler

Dlaczego głoszenie Słowa Bożego jest tak ważne?

1.08.2023

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy pasterze, nauczyciele poświęcają dziesiątki godzin na przygotowanie kazania, które trwa zaledwie kilkadziesiąt minut? Dlaczego nauczanie Słowa Bożego jest fundamentalnie ważne w życiu Kościoła?

Czytaj

książka
description

Mark Dever

Głoś do nieświadomych, wątpiących, i grzeszników

1.10.2023

Często słyszę pytanie: „Jak zastosowujesz tekst głosząc ekspozycyjnie?”. Za tym pytaniem może stać wiele niejasnych założeń

Czytaj

książka
description

Mike Billmore

Czym jest głoszenie ekspozycyjne?

1.09.2023

Czym jest głoszenie ekspozycyjne? Głoszenie jest ekspozycyjne, gdy jego zawartość i przesłanie są dyktowane przez zawartość i przesłanie danego fragmentu Pisma.

Czytaj

książka

Wierni Słowu

Czym jest Ewangelia?

30.06.2023

Słowo to zwykle kojarzy się z nazwą każdej z czterech pierwszych ksiąg Nowego Testamentu (tj. Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza i Ewangelia Jana). Jednak jego dosłowne znaczenie czyli dobra nowina.

Czytaj

książka

Zapisz się do newslettera

Koperta

*Klikając zapisz się, zgadzasz się na politykę prywatności Wierni Słowu

Frequently Asked Questions

Strzałka
Strzałka
Strzałka
Strzałka
Strzałka

Napisz do nas

Jeżeli nurtują Cię jakiekolwiek pytania, nie wahaj się do nas napisać lub zadzwonić. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na nie w możliwie najkrótszym czasie.